Pierwsze kluczowe działanie obejmuje ogólne zarządzanie projektem i koordynację. Zespół projektowy składa się z 6 czeskich i 3 zagranicznych instytucji. W projekt zaangażowanych jest ponad 100 pracowników, dzięki czemu koordynacja, monitorowanie i ocena wszystkich działań transgranicznych jest prowadzona wielopłaszczyznowo. Wspólne zarządzanie projektem jest niezbędną częścią realizacji projektu.