Zwiększenie kwalifikacji ekspertów policyjnych odbędzie się w dwóch obszarach: zapobiegania i w zakresie zwiększania kwalifikacji funkcjonariuszy policji dotyczących korzystania z narzędzi HW i SW. Certyfikowani wykładowcy uniwersyteccy przekażą policji doświadczenia zdobyte podczas działań prewencyjnych dotyczących trendów zachowań ryzykownych. Tak więc policyjni eksperci będą mogli bazując na efektach pracy wykładowców akademickich zaktualizować własną wiedzę w obszarach miękkich dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Jednocześnie dzięki zdobytym kontaktom i rozbudowanej sieci komunikacyjnej propagacja aktualnych informacji na temat profilaktyki zachowań ryzykownych będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu. Zwiększenie kwalifikacji funkcjonariuszy policji odbędzie się na trzech poziomach. W szkoleniach weźmie udział ponad 700 czeskich i polskich funkcjonariuszy policji z obszaru objętego działaniami.