Wiedza specjalistyczna dotycząca poradni online zostanie przetransponowana ze sprawdzonych rozwiązań poradni E-Bezpečí w ramach projektu do Polski, dając szansę na podniesienie świadomość tego rozwiązania w całym regionie przygranicznym (głównie poprzez działania prewencyjne i promocyjne). Centrum doradztwa on-line to sprawdzony i specjalistyczny system współpracy między wieloma ekspertami (policja, psycholodzy, prawnicy), którzy posiadają unikalne know-how. Zapewnia obywatelom bezpłatną anonimową poradę na temat rozwiązywania sytuacji kryzysowych (cyberprzemoc, stalking itp.). Centrum Poradnictwa Online jest ścisłe powiązanie z policją w ramach wspólnej sieci komunikacyjnej na obsługiwanym terytorium, co przyspiesza rozwiązywanie zgłoszonych przypadków i może zapobiec skrajnym następstwom cyberprzestępstw.

Poradnia: Napiszdonas.pl